Strona główna  |  Opinie  |  Program partnerski  |  PANEL KLIENTA  |  Kontakt       
WYBIERZ KRAJ: Zwrot podatku UK, Anglia Zwrot podatku USA Zwrot podatku Irlandia
Zwrot podatku z Irlandii - Kalkulator

Zwrot podatku z IRLANDII

Zwrot podatku z Irlandii         Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w irlandzkim urzędzie podatkowym deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców

        Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco:

- rok 2015 - zwolnione z podatku 16 500 EUR - zwrot podatku możliwy do 31.12.2019
- rok 2014 - zwolnione z podatku 16 500 EUR - zwrot podatku możliwy do 31.12.2018
- rok 2013 - zwolnione z podatku 16 500 EUR - zwrot podatku możliwy do 31.12.2017
- rok 2012 - zwolnione z podatku 16 500 EUR - zwrot podatku możliwy do 31.12.2016
- rok 2011 - zwolnione z podatku 16 500 EUR - zwrot podatku możliwy do 31.12.2015

Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy.

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii

        Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia pracy. Dokumenty podatkowe mozna wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie, że nie podejmiesz żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa 2-3 miesiące.


Dokumenty potrzebne do odzyskania podatku z Irlandii

- Oryginalny dokument P45, P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy
- Kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
- Zaświadczenie o dochodach w Polsce (w rozliczanym roku). Dokument taki wydają urzędy skarbowe odpowiednie do miejsca zamieszkania. Po jego otrzymaniu należy dokument przetłumaczyć na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Dokument ten najlepiej jest wysłać od razu z deklaracją podatkową, jednak na życzenie klienta możemy wysłać dokumenty bez zaświadczenia, które trzeba będzie załatwić dopiero na pisemne życzenie urzędu (dzieje się tak w około 60% przypadków)

UWAGA : Do rozliczeni podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS oraz kompletu dokumentów P45/P60 (nie ma możliwości zwrotu podatku na podstawie samych payslip-ów)


Procedura zwrotu podatku z Irlandii

Krok 1: Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. W ciągu kilku minut, na adres e-mail, otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem przysługującego zwrotu i naszej prowizji (jeśli chcesz te informacje otrzymać wcześniej to skorzystaj z KALKULATORA).

Krok 2: W potwierdzeniu zgłoszenia znajdziesz dalsze instrukcje oraz formularze podatkowe, które należy wydrukować, podpisać i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami przesłać do nas.

Krok 3: Po otrzymaniu dokumentów natychmiast wypełniamy deklaracje podatkowe. Informujemy Cię gdy są gotowe (max. w ciągu 24h) równocześnie prosząc o wpłatę prowizji. Po potwierdzeniu wpłaty deklaracje są niezwłocznie wysyłane do urzędu podatkowego w Irlandii.

Krok 4: Czek ze zwrotem nadejdzie z urzędu podatkowego w Irlandii bezpośrednio na Twój adres zameldowania (alternatywnie zwrot wpływa na Twoje konto w Irlandii). W przypadku pełnej dokumentacji P45/P60 zwrot powinien nadejść w ciągu 2-3 miesięcy. W przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów urząd może potrzebować dodatkowych informacji/dokumentów co może nieco opóźnić zwrot.


W przypadku rozliczeń z Irlandii rozliczamy prowizję przed wysyłką dokumentów do urzędu, przez co zwrot podatku wysyłany jest przez urząd podatkowy bezpośrednio na Twój adres (lub konto). Dzięki temu zwrot podatku trafia do naszych klientów średnio miesiąc wcześniej niż do klientów naszej konkurencji..

Formy zwrotu podatku z Irlandii:

     Czek przesyłany przez urząd na adres klienta lub przelew na konto klienta w Irlandii.

Forma płatności prowizji:

     Ponieważ zwrot trafia z urzędu bezpośrednio na adres/konto klienta prowizja pobierana jest przed wysłaniem deklaracji podatkowych do Irlandii.

Rabaty dostępne przy rozliczeniach z Irlandii:


     Aby uzyskać wybrany rabat należy podać jego kod podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Niżej wymienione rabaty nie łączą się (możesz użyć tylko jednego kodu).

Rabaty grupowe:
Aby uzyskać rabat grupowy organizator grupy musi podać w uwagach swojego zgłoszenia listę wszystkich osób z danej grupy. Każda osoba z grupy musi zaœ podać w uwagach swojego zgłoszenia nazwisko organizatora grupy. Ponadto wypełniając formularz należy podać w nim kod odpowiadający wielkości grupy a dokumenty wszystkich podanych osób musimy otrzymać w ciągu maksymalnie 10 dni.

Rabat 10% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (3-5 osób) - kod RAB10
Rabat 15% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (6-9 osób) - kod RAB15
Rabat 20% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (ponad 10 osób) - kod RAB20

Pozostałe rabaty:

Rabat  5-10% - gdy podasz kod otrzymany od jednego z naszych partnerów

Rabat  5% - dla posiadaczy karty ISIC, EURO<26, GITc lub Planeta Młodych - kod KARTA
                         (do przesyłanych nam dokumentów musisz załączyć kopię aktualnej karty)

Rabat 10% - gdy rozliczasz się u nas kolejny raz - kod AGAIN
     (w chwili wypełniania zgłoszenia musisz mieć uregulowaną opłatę za wcześniejsze zgłoszenie)

    Zwrot podatku z Irlandii - Cennik

1. W jakiej wysokości zwrotu podatku z Irlandii mogę się spodziewać?

Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. W latach 2011, 2012, 2013 i 2014 roku jeśli suma Twoich rocznych dochodów nie przekroczyła kwoty 16 500 EUR to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku.

Jeśli Twoje zarobki były wyższe to przysługujący zwrot wyliczy nasz KALKULATOR PODATKOWY DLA IRLANDII


2. Nie otrzymałem dokumentu P45/P60. Co zrobić?

Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to koniecznie skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings).


3. Czy do rozliczenia podatku z Irlandii potrzebny jest numer PPS?

Tak. Do rozliczeni podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS


4. Czy potrzebne mi będą rachunki za wynajem lokalu?

Jeżeli posiadasz imienne rachunki za wynajem lokalu, prześlij je, a możliwe, że zwrot podatku będzie wyższy


5. Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców?

Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo".


6. Czy można za Państwa pośrednictwem ubiegać się o zwrot z wcześniejszych lat?

Tak. Pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz.


7. Jak długo trwa procedura zwrotu?

W przypadku kompletnej dokumentacji P45/P60 oraz zaświadczenia o zarobkach w Polsce, procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa około 3 miesiące. Jeśli do deklaracji podatkowej nie załączymy zaświadczenia o zarobkach w Polsce to w 60% przypadków urząd pisemnie poprosi o uzupełnienie dokumentacji co wpłynie na dłuższy czas oczekiwania na przyznanie zwrotu.


8. Czy zarobki z Irlandii muszę zgłaszać w Polsce?

Nie. Nie ma takiego obowiązku.


9. O czym należy pamiętać podczas pobytu w Irlandii?

Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zameldowania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą.

Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 1 stycznia (koniec roku podatkowego w Irlandii) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy.


10. Kiedy należy składać podania o zwrot podatku z Irlandii?

Podania można składać przez cały rok. Złożenie dokumentów przed końcem danego roku podatkowego jest jednocześnie zobowiązaniem, że nie wróci się już w danym roku do Irlandii.


11. Jakie dokumenty są mi potrzebne aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii musisz przesłać do nas oryginał dokumentu P45, P60 lub Statement of earnings od każdego pracodawcy oraz kserokopię paszportu (strony z danymi).

Konieczne jest też zaświadczenie o dochodach w Polsce (za rozliczany rok). Dokument taki wydają urzędy skarbowe odpowiednie do miejsca zamieszkania. Po jego otrzymaniu należy dokument przetłumaczyć na język angielski przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA: Do rozliczeni podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS


12. Co to jest dokument P45?

P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy Irlandię zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę)


13. Co to jest dokument P60?

P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W Irlandii rok podatkowy kończy się 31 grudnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach.


14. Co to jest Statement od earnings ?

Statement od earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym).Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60


15. Czy potrzebne są oryginały P45/P60, czy wystarczy kserokopia?

Urząd podatkowy wymaga oryginalnych dokumentów.


Zapraszamy do bezpłatnego oszacowania wysokości przysługującego zwrotu podatku.
W oszacowaniu tym znajdziesz również informację na temat naszej prowizji oraz dla porównania kwoty prowizji jakie pobiera nasza konkurencja.

Jeśli dodatkowo chcesz otrzymać to oszacowanie w formie e-maila to podaj nam swój adres.

Rok podatkowy do rozliczenia:
Suma zarobków brutto: EUR
Suma potrąconego podatku: EUR
Adres E-mail:
W celu rozpoczęcia procedury zwrotu, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Formularz składa się z 3 kroków, a jego wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Przed rozpoczęciem wypełniania przygotuj:
- swój numer PPS
- dokładne dane wszystkich pracodawców
- dane konta bankowego w Irlandii (o ile podatek ma zostać zwrócony na konto w Irlandii).

Do rozliczenia wymagany jest oryginalny dokument P45 lub P60 od każdego pracodawcy.

>>Przejdź do formularza

Zwrot podatku z Irlandii - Formularz zgłoszeniowy