Strona główna  |  PANEL KLIENTA  |  Kontakt       
Zwrot podatku UK, Anglia Zwrot podatku USA Zwrot podatku Irlandia Zwrot podatku - Infolinia

KROK
1
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem
zwrotu, dalszymi instrukcjami oraz formularzami podatkowymi, które należy
wydrukować, podpisać i przesłać do nas.
KROK
2

Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy ich poprawność i natychmiast
WYPEŁNIAMY TWOJE DEKLARACJE PODATKOWE,
które max. w ciągu 24h składamy do urzędu podatkowego w UK.

KROK
3

OTRZYMUJESZ ZWROT PODATKU!

W przypadku standardowego rozliczenia pracowniczego, po 2-4 miesiącach uzyskujemy Twój zwrot i dokonujemy jego przelewu na Twoje konto bankowe


UWAGA: Jesteśmy autoryzowanym agentem HM Revenue (HMRC). Posiadamy brytyjski Agent Reference Number
dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy szybciej, a rozliczenia możemy dokonać nawet przy niekompletnej dokumentacji!
KWOTY ZWOLNIONE Z PODATKU W UK:
W Anglii, jako pracownik, masz potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów w UK nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać możesz pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco:

Zwrot podatku z UK - rok 2018/2019 - zwolnione z podatku 11 850 GBP
                                     - zwrot możliwy do 05.04.2023
- rok 2017/2018 - zwolnione z podatku 11 500 GBP
                                     - zwrot możliwy do 05.04.2022
- rok 2016/2017 - zwolnione z podatku 11 000 GBP
                                     - zwrot możliwy do 05.04.2021
- rok 2015/2016 - zwolnione z podatku 10 600 GBP
                                     - zwrot możliwy do 05.04.2020
- rok 2014/2015 - zwolnione z podatku 10 000 GBP
                                     - zwrot możliwy do 05.04.2019

Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy - KALKULATOR PODATKOWY UKKIEDY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU Z UK:
Termin rozliczenia podatku z UK Rok podatkowy w UK trwa od/do 5 kwietnia. O zwrot podatku z UK możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku standardowego zatrudnienia, rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia roku podatkowego.
Procedura zwrotu podatku z UK trwa 2-4 miesiące.

UWAGA: W przypadku nadanego numeru UTR i o osób samozatrudnionych (self-employed) roczne zeznanie podatkowe (w wersji papierowej) musi dotrzeć do urzędu podatkowego do 31 października, stąd dokumenty muszą dotrzeć do naszego biura najpóźniej do 20 października.
Od listopada do stycznia możliwe jest jeszcze samodzielne wysłanie deklaracji podatkowej poprzez system online urzędu podatkowego. Opóźnienie w złożeniu dokumentów skutkuje koniecznoœcią zapłaty wysokiej kary pieniężnej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z UK:
Dokumenty do rozliczenia z UK - dokumenty P45 lub P60 lub payslip (najlepiej ostatni) od każdego pracodawcy
- w przypadku rozliczenia "self-employed", dokumentami potwierdzającymi dochód
mogą być też rachunki (invoice)

 (UWAGA: będąc autoryzowanym agetem brytyjskiego urzędu podatkowego (HMRC) rozliczenia możemy dokonać nawet gdy nie masz kompletu dokumentów)
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1. W jakiej wysokości zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Jeśli Twoje dochody były wyższe to i tak najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot dużej części potrąconego podatku.

Przysługujący zwrot wyliczy nasz >> KALKULATOR PODATKOWY DLA UK


2. Czy potrzebne są oryginały P45/P60, czy wystarczy kserokopia?

Aby szybko uzyskać zwrot podatku, HM Revenue & Customs (urząd podatkowy w UK) wymaga oryginalnych dokumentów. Po zakończonym rozliczeniu oryginalne dokumenty są często przez urząd odsyłane (bezpośrednio na Twój adres). W przypadku P45/P60 otrzymanego w formie elektronicznej wydruk traktowany jest jak oryginał.


3. Nie otrzymałem dokumentu P45/P60. Co zrobić?

Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings. Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów (lub nawet bez dokumentów) jednak trwa ono przeważnie dłużej.


4. Czy do rozliczenia konieczna jest rejestracja w Home Office?

Do rozliczenia podatków rejestracja w Home Office nie jest konieczna.


5. Czy do rozliczenia konieczny jest stały numeru National Insurance?

Jeśli stały numer National Insurance został nadany to koniecznie musimy go znać. Jeśli jednak nigdy nie otrzymałaś/eś tego numeru to rozliczenie wypełniane jest z wykorzystaniem numeru tymczasowego (generowanego na podstawie daty urodzenia). Posiadanie stałego numeru National Insurance nie jest więc konieczne aby otrzymac zwrot podatku z UK.


6. Czy potrzebne mi będą rachunki za przelot, zakwaterowanie itp.?

Wszelkie rachunki są niepotrzebne. Nie mają one wpływu na przysługujący zwrot podatku z UK.


7. Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców?

Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo".


8. Czy można ubiegać się o zwrot podatku z wcześniejszych lat?

Tak. W przypadku UK pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz.


9. O czym należy pamiętać podczas pobytu w UK?

Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą. Dobrze jest podać również adres e-mail (P45 może być przesłane w formie elektronicznej)

Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 5 kwietnia (koniec roku podatkowego w UK) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy.

Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres każdego pracodawcy.


10. Jaką pobieracie prowizję?

Nasza prowizja za zwrot podatku z UK wynosi 9% zwrotu (min 39 GBP). Jeśli Twój pobyt obejmował kilka lat podatkowych to traktujemy je jako jeden zwrot, unikając w ten sposób pobierania prowizji za każdy rok osobno. Jeśli okaże się, że nie należy Ci się zwrot podatku to za złożenie deklaracji podatkowych nie pobierzemy żadnych opłat. Wszelkie opłaty z tytułu obsługi zwrotu ponosi biuro (w tym koszty korespondencji z urzędem, przelewu zwrotu na konto klienta w PLN oraz inkasa czeków).


11. Kiedy należy składać podania o zwrot podatku z UK?

Przy standardowym rozliczeniu pracowniczym, podania można składać przez cały rok. Podanie można złożyć zaraz o powrocie z UK, jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia bieżącego roku podatkowego, nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK.
Dla przykładu, jeśli ktoś wrócił do Polski 16.01.2017, to może od razu ubiegać się o zwrot podatku, tylko jeśli nie planuje powrotu do UK przed 5 kwietnia 2017 (czyli do ostatniego dnia trwającego roku podatkowego). Oczywiście po tej dacie można pracować w UK ponownie.

Roczne zeznanie podatkowe "self-employed" (w wersji papierowej) musi dotrzeć do urzędu podatkowego do 31 października, stąd dokumenty muszą dotrzeć do naszego biura najpóźniej do 20 października.
Od listopada do stycznia możliwe jest jeszcze samodzielne wysłanie deklaracji podatkowej poprzez system online urzędu podatkowego. Opóźnienie w złożeniu dokumentów skutkuje koniecznoœcią zapłaty wysokiej kary pieniężnej.


12. Czy za każdy rok podatkowy muszę wypełniać osobne zgłoszenie?

Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.
Osobnego zgłoszenie wymaga każdy wyjazd do UK.

Przykład:
Pierwszy wjazd do UK 01/05/2013 wyjazd 30/09/2013 następnie w roku następnym wjazd do UK 01/06/2014 wyjazd 30/09/2014. Do złożenia są dwie deklaracje osobno za rok podatkowy 2013/2014 oraz 2014/2015


Jeśli podczas jednego roku podatkowego pracowałeś w UK w dwóch różnych okresach to wymagana jest tylko jedna deklaracja.

Przykład:
Przyjazd i rozpoczęcie pracy 01/06/2014, zakończenie i opuszczenie UK w 15/08/2014. Następnie przyjazd ponownie do UK 05/11/2014, zakończenie pracy w 30/01/2015. Składamy jedną deklarację za rok podatkowy 2014/2015.


Również jeśli podczas jednokrotnego wyjazdu pracowałaś/eś na przełomie kilku lat podatkowych wymagana jest jedna deklaracja.

Przykład:
Wjazd do UK 01/02/2013 wyjazd 01/06/2014 to wszystkie lata podatkowe w tym przykładzie tj. rok podatkowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podlegają pod jedno zgłoszenie co za tym idzie obciążone są jedną prowizją.


13. Co to jest dokument P45?

P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy UK zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę)


14. Co to jest dokument P60?

P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W UK rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach.


15. Co to jest payslip?

Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą.


16. Co to jest Statement of earnings ?

Statement of earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym).Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60 i przyspieszyć zwrot podatku z UK.


17. Co to jest self employed?

Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment – samozatrudnienie).
Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jest się wtedy odpowiedzialnym za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions)


18. Od kiedy zostaje się osobą samozatrudnioną –self employed?

Od czasu rejestracji jako osoba jako self-employed, osoba staje się podatnikiem w systemie Self Assessment. Warte zaznaczenie jest to, że już samo wypełnienie formularza na stronie HR spowoduje konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, nawet jeśli ani jeden dzień nie był przepracowany jako osoba samozatrudniona a numer UTR nie został potwierdzony.


19. Co to jest UTR?

UTR (Unique Taxpayer Reference) Jest to numer wydawany przez HM Revenue & Customs (HMRC – urząd podatkowy w UK), gdy podatnik został zarejestrowany w systemie Self Assessment (własna działalność gospodarcza) lub w systemie Self Emplyed (samozatrudnienie). Składa się on z 10 cyfr, np. 1234567890.


20. Czy złożenie deklaracji jest konieczne w systemie Self Assessment?

Tak. Występuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Za nie złożenie deklaracji w terminie urząd nalicza karę w wysokości 100 GBP a następnie po upływie 90 dni zaczyna naliczać karę w wysokości 10 GBP dziennie przez następnych 90 dni. Jeśli nadal podatnik nie złoży zeznania urząd nakłada karę dodatkową w wysokości 300 GBP za każdy następny okres.


21. Czy można odwołać się od kary?

Tak, można odwołać się od kary, niemniej w odwołaniu trzeba powołać się na rozsądny powód. Urząd wymienia m.in takie przypadki jak.: pobyt w szpitalu podatnika, śmierć bliskiej osoby, powódź, pożar, uszkodzenie komputera na którym sporządzono deklarację. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak o maksymalnie o 2-3 tygodnie zwłoki od pierwotnego terminu.


22. Co to są składki NICs?

Jeśli pracujesz w systemie Self Assessment zobligowany jesteś do płacenia składek na ubezpieczenie tj.: Class 2 National Insurance Contributions” oraz Class 4 National Insurance Contributions. - Wysokość składki Class 2 wynosi w roku 15/16 oraz 16/17 kwotę 2.80 GBP tygodniowo. Zarobki poniżej kwoty 5.965 GBP są zwolnione z tej opłaty. - Wysokość składki Class 4 wynosi w roku podatkowym 2015/2016 9% kwoty zarobków mieszczących się w przedziale pomiędzy 8.060 GBP a 42.385 GBP. Poniżej kwoty 8.060 GBP podatnik zwolniony jest z tych opłat a powyżej progu 42.385 obciążenie wynosi 2%


23. Kiedy należy opłacić składki NICs?

Składki Class 2 oraz Class 4 obliczane są przez urząd automatycznie po złożeniu zeznania podatkowego. Jeśli podatnikowi wychodzi zapłata tych składek, wówczas urząd obciąża nimi ewentualny zwrot podatku (zwrot wówczas jest niższy). Jeśli zwrot podatku nie przysługuje, urząd wystawia nakaz zapłaty składek z podaniem ich wysokości oraz z podanym terminem zapadalności.


24. Mam nr UTR ale nie pracowałem na „samozatrudnieniu” tylko na umowę o prace, czy złożenie zeznania jest konieczne?

Tak, do oficjalnego potwierdzonego wyrejestrowania działalności/samozatrudnienia w urzędzie, koniecznym jest składanie co rok deklaracji podatkowej jako osoba prowadząca działalność w której zawiera się dane z umowy o pracę.


25. W danym roku podatkowym nie pracowałem w UK, czy musze składać zeznanie podatkowe.

Tak, do oficjalnego potwierdzonego wyrejestrowania działalności/samozatrudnienia w urzędzie, koniecznym jest składanie co rok deklaracji podatkowej, tzw. deklaracji zerowej.


26. Do kiedy muszę przesłać dokumenty odnośnie rozliczenia „samozatrudnienia” i ile kosztuje takie rozliczenie?

W przypadku nadanego numeru UTR (rozliczenie samozatrudnienia - "self-employed") ewentualny zwrot podatku przesyłany jest przez urząd bezpośrednio do klienta. Nasza prowizja w takim wypadku jest stała i wynosi 399zł, a o jej uregulowanie prosimy przed wysyłką dokumentów do UK.
UWAGA:W przypadku osób samozatrudnionych (self employed, CIS), rozliczeń dokonujemy tylko za ostatni rok podatkowy. Aby przyjąć zgłoszenie i przygotować deklarację, musimy dokumenty klienta otrzymać maksymalnie do 10 października.
Zwrot podatku z UK - Cennik


Zwrot podatku z UK - Cennik
FORMA ZWROTU PODATKU Z UK:
ROZLICZENIE STANDARDOWE (PRACOWNICZE):
Jeśli uzyskany zwrot podatku wyniesie mniej niż 434 GBP to nasza prowizja jest stała i wynosi 39 GBP.
W przypadku zwrotu powyżej 434 GBP nasza prowizja wynosi 9%.
Prowizja jest potrącana dopiero z uzyskanego zwrotu. Przelew nadawany przez TAX Consulting na wskazane konto w Polsce (wypłata w PLN wg kursu skupu dewiz Alior Bank).
Żadnych opłat "z góry" i żadnych ukrytych kosztów!
GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY:
Jeśli uda Ci się znaleźć korzystniejszą ofertę innej firmy to wskaż nam ją a otrzymasz jeszcze lepsze warunki.


MOŻLIWE RABATY:
Aby uzyskać wybrany rabat należy podać jego kod podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Niżej wymienione rabaty nie łączą się (możesz użyć tylko jednego).

Rabat 10% - kod AGAIN - gdy rozliczasz się u nas kolejny raz
(w chwili wypełniania zgłoszenia musisz mieć uregulowaną opłatę za wcześniejsze zgłoszenie)

Rabat  5-10% - gdy podasz kod otrzymany od naszego partnera

Rabat  5% - kod KARTA
- dla posiadaczy karty ISIC, EURO<26, GITc lub Planeta Młodych
(do przesyłanych nam dokumentów musisz załączyć kopię aktualnej karty)OPINIE KLIENTÓW TAX CONSULTING:
(ROZLICZENIA UK)
Edyta M
(Mirzec):
Bezproblemowe rozliczenie podatku, prowizja nie z kosmosu porównując inne firmy z możliwością rabatu nawet dla nowych klientów.

Mateusz S
(Łomianki):
Polecam wszystkim :) Naprawdę godna zaufania firma :)

Michał B
(Wrocław):
Jestem bardzo zadowolony z usług TAX Consulting wszystko przebiegło gładko i sprawnie pieniążki na koncie tak jak zapowiadano. Polecam korzystanie z usług tej firmy profesjonalnie podchodzą do sprawy. Dziękuje TAX Consulting :)

Bartosz T
(Kraków):
Szybko, sprawnie, bez zbędnych ceregieli. Zwrot podatku wyższy niż sam bym uzyskał-ze względu na nieznajomość tematu. Polecam.

Monika C
(Ryki):
Szybko i rzetelnie. Pieniądze wpłynęły na konto ok. 6 tyg od wysłania dokumentów.

Mateusz S
(Sosnowiec):
Jestem zadowolony z usług TAX Consulting, polecam.

Łukasz P
(Zawiercie):
Wniosek złożyłem 1 Czerwca 2016 roku. 28 Lipca 2016 otrzymałem przelewem podatku. Firma fachowa, rzetelna, skutecznie działa w trakcie całej procedury zwrotu podatku. Polecam wszystkim, którzy chcą szybko odzyskać swój podatek.

Artur B
(Płock):
Profesjonalna i rzetelna obsługa, szybki kontakt. Serdecznie polecam.

Artur F
(Elbląg):
Rozliczenie proste, szybkie i bezproblemowe. Polecam.

Karolina K
(Frysztak):
Szybko, sprawnie, bez jakichkolwiek problemów, uczciwa firma, miła obsługa, szybki kontakt, a cena za rozliczenie przystępna. Polecam jak najbardziej każdemu, kto chciałby rozliczyć się z podatku z zagranicy :)

Maria W
(Tenczynek):
Jestem bardzo zadowolona z usługi - wszystko zostało przeprowadzone sprawnie, szybko i uczciwie. Bezproblemowy kontakt. Polecam serdecznie.

Agnieszka B
(Lipnica):
Serdecznie polecam TAX Consulting! Starałam się o zwrot podatku z UK jedynie na podstawie ostatniego payslipu, a mimo to zwrot otrzymałam już po 2 miesiącach od pierwszego kontaktu z firmą. Odpowiedzi od pracowników były szybkie i konkretne, co dowodzi przede wszystkim o poszanowaniu klienta. Bradzo się cieszę, że wybrałam tę, a nie inną firmę.

Adam C
(Suchorzew):
Rozliczenie trwało 1,5 miesiąca. Serdecznie polecam. Bardzo Konkretna FIRMA.

Marcin B
(Gdynia):
Po 2 miesiącach dostałem przelew. Wszystko szybko i sprawnie. Polecam zwrot z Anglii.

Kamil Z
(Świebodzin):
Firma rzetelna, godna polecenia. Szybka, sprawna obsługa. Klient w pełni zadowolony.

Leszek G
(Gorzów):
Wszystko pięknie, ładnie. Super kontakt, o wszystkim byłem informowany na bieżąco oraz rozliczenie przyszło bardzo szybko. Gorąco polecam!

Sylwia G
(Cieklin):
Łatwo, szybko i bez komplikacji. Polecam wszystkim.

Łukasz K
(Lublin):
Pierwszy raz podchodziłem do załatwiania zwrotu podatku przez pośrednika i jestem zachwycony. Wszystko przebiegło niewiarygodnie wręcz szybko i wygodnie. Cały proces jest bardzo przejrzyście wyjaśniony, wkład własny minimalny, a pieniądze były na moim koncie nieco ponad miesiąc po zleceniu. Serdecznie polecam, pełen profesjonalizm.

Dominik C
(Jabłonka):
Bardzo profesjonalne podejście. Z czystym sumieniem mogę polecić firmę TAX Consulting każdemu kto ubiega się o zwrot podatku.

Paweł U
(Bydgoszcz):
Wszystko w porządku, profesjonalna obsługa, szybki zwrot podatku.

Monika C
(Ryki):
Dobry kontakt z przedstawicielami TAX Consulting. Szybko odpisują na maile. Pieniądze wpłynęły na konto po niecałych dwóch miesiącach. Co roku będę rozliczała się z podatku za pośrednictwem TAX Consulting. Polecam.

Karol L
(Lublin):
Wszystko w jak najlepszym porządku :)

Janusz P
(Bialobrzegi):
Firma jest w porządku - rozliczam się już kolejny raz i jestem bardzo zadowolony.

Mirosław N
(Bytom):
Na początku byłem trochę sceptycznie nastawiony ale ogólnie poszło szybko i sprawnie, po około 2mc dostałem odpowiednie info na maila z firmy a tydzień później pieniądze :) Polecam szczerze ...

Robert W
(Bartoszyce):
Jestem bardzo zadowolony z waszych usług.

Rafał J
(Chełm):
Solidna i kompetentna firma!

Damian Ł
(Nagoszyn):
Polecam firme. Wszystko sprawnie.

Jarosław M
(Łódź):
Firma zasługuje na najwyższą ocenę. Profesjonalizm, rzetelność, doskonały kontakt. Polecam

Kinga P
(Pilzno):
Bardzo szybka i rzetelna obsługa. Polecam

Dominik L
(Toruń):
Jesterm bardzo zadowolony. Napewno skorzystam z Państwa usług jeszcze nie jeden raz. Dziękuję -Dominik Leszczyński

Violetta B
(Toruń):
Jestem bardzo zadowolona i na pewno skorzystam z waszych usług z poważaniem - Violetta Brucka

Grzegorz Z
(Łódź):
Jestem zadowolony z waszych usług.

Damian G
(Ostrowiec Świętokrzyski):
Szybko, dobry kontakt i niska prowizja. Polecam!

Martyna B
(Warszawa):
Jestem bardzo zadowolona, obsługa przebiegła sprawnie, zarówno jak pieniążki na konto. Polecam serdecznie.

Robert M
(Biłgoraj):
Witam i dziękuję za pomoc w rozliczeniu podatku z UK. Polecam firmę Tax Consulting jako stronę w odzyskiwaniu podatku. Byłem osobiście w Szczecinie w siedzibie firmy i zostałem potraktowany jak by sprawa była warta 720 tysięcy złotych a nie 720 funtów. Cała akcja trwała miesiąc z kawałkiem. Polecam nie kombinować tylko załatwić to przez Tax Consulting. 7,99% jest faktem. Mazur Robert lubelskie.

Piotr N
(Zduńska Wola):
Bardzo polecam tą firmę. Bardzo dobry kontakt z klientem i szybkie załatwienie sprawy. Zwrot otrzymałem w niecałe 2 miesiące od wysłania dokumentów. Dziękuje i pozdrawiam.

Robert W
(Gdańsk):
Beż żadnych problemów i w deklarowanym na początku czasie. Polecam.

Leszek R
(Piastów):
Szybko sprawnie i solidnie, polecam!

Dominik S
(Radom):
Super podejście do klienta, dobry, błyskawiczny kontakt, szybkie załatwienie zwrotu, polecam w 100% !

Dariusz K
(Żywiec):
Współpracuję z firmą TAX CONSULTING już 3 raz i nie mam zamiaru przestać :) Polecam w 100%.

Marcin K
(Świebodzin):
Polecam, sprawna obsługa. Bardzo dobry kontakt.

Łukasz C
(Olsztyn):
Rozliczyłem się przez ta firmę z podatku z UK i z USA. Firma szybko zajęła się sprawą. Zwrot dostałem z obu krajów. Bardzo jestem wdzięczny, dlatego wystawiam z przyjemnością najlepszą ocenę. Pozdrawiam.

Paweł S
(Gdańsk):
Bardzo polecam TAX Consulting. Profesjonalna obsługa, stały kontakt. Warto podjąć współpracę.

Adam K
(Szczytno):
Wszystko sprawnie załatwili, kaska też szybko na koncie. Polecam firmę!

Aneta S
(Roźwienica):
Polecam tą firmę, szybko, sprawnie. Odpowiedź na każde pytanie dostawałam bardzo szybko. Bez problemów!

Paweł B
(Żychlin):
Bardzo polecam wszystko poszło sprawnie i szybko w marcu wysłane papiery na koniec kwietnia pieniążki wpłynęły na konto polecam w 100%.

Wioletta A
(Stargard):
Solidna i rzetelna firma na 6+ Zawsze odpowiada na każde pytanie informuje o wszystkim na bieżąco. Profesjonalne podejście do sprawy i co najważniejsze bardzo krótki okres oczekiwania na zwrot pieniążków z podatku. Polecam z czystym sumieniem.

Grzegorz T
(Jędrzejów):
Firma godna zaufania, rzetelnie zajmują się sprawami klienta. Perfekcyjna obsługa. Polecam.

Katarzyna C
(Międzyrzec Podlaski):
Pieniądze udało mi się odzyskać przed upływem 2 miesięcy. Bardzo profesjonalne podejście, miła obsługa. Szczerze polecam!

Dariusz B
(Łódź):
Domeną Tax Consulting jest poważne i indywidualne podejście do klienta. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy tym bardziej, że zwrot podatku otrzymałem w bardzo szybkim czasie. Tax Consulting to firma solidna, godna polecenia. Dariusz Bąk

Marek N
(Giżycko):
Drugi rok korzystam z usług firmy. Nigdy nie napotkałem żadnych nieprzyjemności. Firma rzetelna i dotrzymująca terminów, zawsze odpowiadają na maile klientów.

Mikoł‚aj D
(Lubomierz):
Wszystko pięknie i sprawnie , minęło 2 miesiące dostałem papiery (z Angli) które wysłałem do firmy i po 10 dniach dostałem pieniążki. Firma o wszystkim informuje. POLECAM

Sł‚awomir Ś
(Szczecin):
Bardzo życzliwi pracownicy, miła atmosfera a czas oczekiwania na zwrot podatku wyniósł 6 tygodni. Warto skorzystać z usług firmy ponieważ prowizja jest niewielka, a jakość obsługi na najwyższym poziomie. POLECAM

Łukasz S
(Pińczów):
Bardzo dobry kontakt. Szybki zwrot. Wszytko na bardzo wysokim poziomie.

Michał K
(Działdowo):
Jak zwykle zasłużony pozytyw! Wszystko szybko i profesjonalnie, pieniądze na koncie przed upływem 2 miesięcy! Polecam

Antoni K
(Żołynia):
Solidna Firma. Polecam.

Kamil P
(Wrocław):
Chciałem otrzymać zwrot podatku za przepracowane wakacje w Anglii między liceum, a studiami. Wystarczyło wypełnić formularz, przesłać dokumenty i czekać. Czas oczekiwania raczej standardowy, ale nie trzeba się niczym zajmować - wszystko załatwiają sami, informując na bieżąco o etapach realizacji, bez niepotrzebnego SPAMu. Prowizja nie jest duża, na pewno konkurencyjna, jednakże wciąż przy niewysokich kwotach zwrotu, jest to znaczna część. Co najważniejsze, wszystko dopięte, obsługa sprawna i całość przeprowadzona zgodnie z opisem na stronie. Polecam!

Maciej T
(Pisz):
W czasie ok. miesiąca od daty dostarczenia dokumentów, pieniążki były już u mnie na koncie. Gorąco polecam, szybko, sprawnie i najtaniej na rynku! 10/10 !!

Martyna K
(Toruń):
17.09.15 zgłoszenie, pieniądze na moim koncie 12.11.15, niecałe 2 miesiące i odzyskałam podatek z Anglii! Serdecznie polecam TAX Consulting! Pozdrawiam.

Aga D
(Kraków):
Polecam :) TAX Consulting pobiera niską prowizję.

Janusz B
(Olkusz):
Bardzo dziękuję. Solidna firma na 10 punktów!

Jagoda S
(Dolsk):
Dziękuję firmie Tax Consulting! Zwrot załatwiony w 1,5 miesiąca, pieniążki już mam na koncie :) Nie trzeba się martwić o zwrot podatku, odzyskali wszystko co do złotówki i obsługa bardzo miła. Nieduża prowizja firmy, niecałe 7%. Polecam serdecznie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Krzysztof
(Ozorków):
Bardzo fajne biuro. Cała procedura przebiegła bezproblemowo. Zawsze miły kontakt i bardzo dobre odpowiedzi na zadawane pytania. Ja mogę zdecydowanie polecić tą firmę gdyż mój podatek z UK był obsłużony bardzo dobrze. Bardzo pozdrawiam całe biuro i dziękuje za pomoc.

Mateusz W
(Ruda Sląska):
Zwrot podatku z UK załatwiony błyskawicznie. Polecam.

Bartek S
(Gdańsk):
Wszystko szybko i profesjonalnie. Polecam ! :)

Monika
(Wejherowo):
Dnia 29 lipca 2015 zostały wysłane moje dokumenty do UK celem rozliczenia podatku. Dziś mamy 10.09.15 i pieniążki mam już na koncie. Wszystko odbyło się sprawnie, na bieżąco byłam informowana co się dzieje z moim rozliczeniem. MEGA POZYTYW i szczerze polecam!!!

Wojciech W
(Warszawa):
Zwrot podatku z UK zalatwiony szybko i bardzo sprawnie. Goraco polecam.

Robert M
(Kobylanka):
Wspaniały kontakt z konsultantem firmy, który szczegółowo wyjaśnia procedury otrzymania zwrotu podatku i odpowiada rzetelnie na nurtujące pytania. Do tego tanio i bezproblemowo. Polecam tą firmę do swojego rozliczenia podatku.

Nina S
(Radom):
Wszystko odbyło się całkiem szybko. Od momentu wysłania dokumentów do momentu wpłaty na moje konto upłynęło równe 3 miesiące. Jestem na prawdę zadowolona, kontakt bardzo dobry. W związku z tym, że rozliczało się nas troje to dostaliśmy jeszcze rabat i prowizja była niższa.

Michał K
(Kowary):
Polecam serdecznie, naprawde uczciwa firma o co cięzko w dzisiejszych czasach. Dobry kontakt, pieniążki na czas. Naprawdę serdecznie polecam!

Dawid R
(Tarnów):
Polecam w 100% tylko tą firmę! Najlepsza, najtańsza prowizja i świetny kontakt z klientem. Zwrot podatku uzyskany bez problemu i czekałem tylko 3,5 miesiąca, pomimo tego, iż posiadałem tylko payslipy.

Bogusław P
(Leszno):
Jestem zadowolony z usługi dziękuję i pozdrawiam.

Karolina S
(Korczyna):
Wszystko w porządku. Gorąco polecam!

Agnieszka K
(Poznań):
Kompetentna obsługa, polecam.

Wiktor S
(Środa Śląska):
Firma rzetelna, działa dokładnie tak jak w opisie. Zdecydowanie polecam!

Artur I
(Poręba):
Firma profesjonalna, szybko zostałem rozliczony z podatku z Angli. Polecam.

Jakub C
(Wrocław):
Wszystko spoko - polecam.

Mieczysława C
(Miodkowo):
Wybrałam tą firmę na chybił trafił,bo chciałam rozliczyć podatek. Wybrałam dobrze. Po trzech miesiącach otrzymałam pieniążki na konto. Firma super. Kontakt b.dobry. Polecam. Wszystko załatwione bez wychodzenia z domu.

Nela N
(Miastko):
Profesjonalna obsługa. Szybkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam wszystkim bardzo serdecznie 10/10 !:)

Katarzyna P
(Dobczyce):
Tax Consulting to firma na najwyższym poziomie, profesjonalne podejście do klienta. FIRMA GODNA POLECENIA WSZYSTKIM. Zasługują na najwyższą ocenę i taką właśnie otrzymują ode mnie 10\10 :)

Anna B
(Augustów):
Bardzo solidna firma, a przede wszystkim szybka. Pierwszego dnia dostałam wiadomość o czeku wystawionym przez angielski urząd a już następnego dnia pieniążki miałam na swoim koncie. Każdemu polecam tę firmę. Indywidualnie podchodzi do każdego klienta. Jest z nami w ciągłym kontakcie. Brawo !! Tak trzymać !

Kacper C
(Wrocław):
Jestem bardzo zadowolony z usługi wykonanej dla mnie przez TAX Consulting. Cała procedura jest przejrzysta, a firma działa bardzo szybko. Polecam każdemu!

Bartłomiej G
(Gdynia):
Serdecznie dziękuję za sprawne pośrednictwo. Firma jest rzetelna, forma współpracy jest jasno określona. Tax Consulting sprawia wrażenie firmy, której zależy na zadowoleniu klienta i jak najbardziej to realizuje.

Gabriela W
(Katowice):
Usługa została wykonana bardzo szybko, sprawnie i zgodnie z umową. Firma, na bieżąco, informowała o wszystkich szczegółach. Gorąco polecam!

Arkadiusz B
(Rybnik):
Fachowa obsługa, POLECAM !!!

Maciej S
(Bydgoszcz):
Jestem zaskoczony sprawnością działania. Oprócz opłat, które z tego co wyszukałem są jedne z najniższych na rynku, działają bardzo sprawnie i profesjonalnie. Sytuacja była trudna bo nie miałem ani p45 ani ostatniego payslip'a a dodatkowo pracowałem u 3 pracodawców :). Wysyłałem e-mail z tą sytuacją do chyba 10ciu innych firm rozliczających podatek z UK i chyba tylko dwie odpisały, że będą działać - inne odpisywały , że potrzebują ww. dokumentów. TAX Consulting z tej dwójki było tańsze więc wybór pał na nich i nie żałuję. Polecam.

Daniel M
(Bartoszyce):
Jak najbardziej polecam. Zwrot otrzymałem w niecałe dwa miesiące. Wszystko przebiegło bez najmniejszych komplikacji. Wysyłasz papierki i dostajesz pieniążki. Czego nie mogę powiedzieć o innej firmie zajmującej się zwrotami z której postanowiłem zrezygnować. Tu usługa kosztowała mnie dosłownie grosze, tam odzyskałbym tylko połowę podatku (zdzierstwo!). Ponadto obsługa na wysokim poziomie, oddzwaniają w ciągu kilku godzin dzięki czemu nie wzbudzają podejrzeń, że zostałeś wyrolowany. Jeszcze raz polecam i pozdrawiam.

Michał K
(Tarnów):
Jak zwykle wszystko sprawnie i bez problemu polecam!

Rafał Z
(Stalowa Wola):
Rozliczałem się w Tax Consulting 2 razy pieniążki przyszły w czasie, polecam.

Marta M
(Krakow):
Profesjonalna współpraca. Nie wierzyłam, że odzyskam zwrot podatku z Anglii, jednak się udało, oczywiście dzięki Tax Consulting. Bardzo dziekuję za pomoc i polecam firmę.

Mateusz K
(Kietrz):
Wszystko szybko, sprawnie i profesionalnie, miła obsługa. Serdecznie polecam. Jestem zadowolony na 100%. Polecam

Kamil J
(Rzeszow):
Bardzo świetna firma, zwrot uzyskałem w niecałe 2 miesiące. Polecam tą firmę bo naprawdę warto ;):)

Karolina D
(Wroclaw):
Korzystanie z usług firmy TAX Consulting to najlepszy sposób na bezpieczne, łatwe i szybkie odzyskanie zwrotu podatku z zagranicy. Polecam jak najbardziej! :)

Renata Z
(Zambrów):
Bardzo jestem zadowolona. Szybko i bezproblemowo odzyskałam zwrot z zagranicy. Polecam.

Iwona S
(Rybno):
Polecam. Rozliczałam się za dwa lata rozliczeniowe. Wszystko poszło szybko i sprawnie, w sumie w niecałe 3 miesiące.

marian B
(Pacholeta):
Bardzo dziękujemy za szybką i sprawną obsługę w sprawie rozliczenia podatku z UK. Polecam, naprawdę rzetelna firma. Podatek otrzymaliśmy po niecałych dwóch miesiącach gdzie oddaliśmy tylko dokumenty a firma całą sprawę załatwiła błyskawicznie, dziękujemy :)

Krzysztof B
(Stargard Szczec):
Profesjonalna, miła obsługa. Darmowe porady bez zbędnych prowizji. W przyszłości na pewno ponownie skorzystam z tej firmy. Polecam!

Agnieszka J
(Jeziorany):
Wszystko sprawnie, rzetelnie i szybko. Polecam :)

Paweł F
(łódź):
Bardzo fajnie i szybko - w niecałe 3 miesiące był zwrot przy posiadaniu samych payslip'ów, konkretne info co się dzieje i na jakim etapie przyznania zwrotu jesteśmy. Gorąco polecam.

Konrad C
(Leżajsk):
Rok temu korzystałem z usług. Firma nie jest nastawione wyłącznie na zysk, ponieważ dostrzega też potrzeby klienta i potrafi postawić się na jego miejscu. Bardzo profesjonalne podejście. Firmę zawsze będę polecał i rekomendował jako solidną i uczciwą.

Jerzy N
(Ksawerów):
Firma bardzo rzetelna.Serdecznie polecam.

Mariusz S
(Wrocław):
Bardzo solidna firma. Szybko odzyskają Twój podatek. Polecam i pozdrawiam.

Tadeusz D
(Przy):
Bezproblemowo, miły kontakt i najniższa prowizja pozdrawiam

Maciej R
(Ełk):
Bardzo profesjonalna i rzetelna firma . Oczywiście Godna Polecenia. Dziękuję za współpracę i pozdrawiam serdecznie.

Dawid B
(Krakow):
Szybko , sprawnie tak jak należy . terminy dotrzymane , dobra komunikacja , 100% wywiązania się z umowy . Polecam; na pewno jeszcze skorzystam!

Kamil
(Tychy):
Pełen profesjonalizm - nie spodziewałem się, że tak szybko otrzymam zwrot podatku. Jestem zadowolony w 100%, jak najbardziej polecam.

Kamil W
(Lidzbark Warmiński):
Bardzo polecam !!! Dobry kontakt z klientem,, szybko i sprawnie wykonują swoje obowiązki. Naprawde bardzo dobra firma i najtansza prowizja :) POLECAM !!! Pozdrawiam i polecam wszystkim firme TAX CONSULTING !!!

Marcin W
(Lidzbark Warm):
Wszystko bez zarzutów. Dobry kontakt z biurem i wszystko szybko zalatwione w terminie

Adrian M
(Białystok):
Firma bardzo rzetelna, świetny kontakt. Na maile dostawałem odpowiedź nawet w niedziele o 22. Polecam wszystkim

Beata S
(Świdnik):
Świetny, stały kontakt z klientem, szybkie, bardzo rzeczowe działanie, przystępna cena usługi i wysoka kultura pracowników. Jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu i jakości świadczonych usług. Tax Consulting to doświadczona, rzetelna, godna zaufania firma. Polecam wszystkim, którzy szukają dobrej i pewnej firmy do rozliczenia podatku z zagranicy!!!

Kamil P
(Bystrzyca):
Bardzo dobry kontakt z firmą, szybka realizacja zwrotu podatku. Zachęcam do korzystania z usług firmy Tax Consulting

Elżbieta P
(Mielec):
Profesjonalna firma. Ciągły kontakt i aktualne informacje mejlowe. Polecam!!

Robert R
(Działdowo):
Bardzo fachowa obsługa.

Paulina D
(Bartoszyce):
Firma godna polecenia, rzetelna, szybka, zdecydowałabym się na nią ponownie gdyby była taka potrzeba.

Paweł K
(Warszawa):
Bardzo serdecznie polecam. Moja sprawa była dość niestandardowa (brak payslipów, brak National Insurance Number), a mimo to TAX Consulting świetnie sobie z nią poradzili. Po drodze było sporo wymiany papierów z urzędem, ale zawsze mogłem liczyć na szybką pomoc i reakcję. Poczekałem trochę dłużej (z mojej winy - rzeczone braki formalne), ale przelew otrzymałem, a prowizja była naprawdę niska, w porównaniu z innymi firmami. POLECAM w 100% :)

Mariusz Z
(Płaciszewo):
Polecam w 100% Solidna firma!

Michał
(Gdańsk):
Rozliczałem się wraz z moją dziewczyną, wszystko było przeprowadzone szybko i sprawnie. Naprawdę polecamy :)

Barbara C
(Golczowice):
Polecam! Na każde pytania szybko dostawałam odpowiedź, wszystko zgodnie z tym co zostało ustalone.

Kasia W
(Radom):
Dziękuję za fachową i profesjonalną pomoc w odzyskaniu podatku. Polecam!

Mariusz
(Człuchów):
Profesjonalizm. Kompetencja. Długi czas oczekiwania jednakże bez ich winy. Polecam

Tomasz B
(Nowa Sarzyna):
Firma godna polecenia. Rzetelnie przeprowadzone zlecenie, dobry kontakt, wszystko jasno i czytelnie wytłumaczone. Po około 2,5 miesiąca pieniądze miałem już na koncie. Pozdrawiam i polecam tę firmę.

Łukasz K
(Annopol):
Miła, uprzejma obsługa, dobry kontakt, żadnych ukrytych kosztów, POLECAM!!!

Paweł J
(Goleniów):
Dziękuję za pomoc zwrotu podatku

Dominik
(Dłużec):
Z czystym sumieniem mogę polecić tę firmę.

Adam L
(Żory):
Sprawnie i rzetelnie przeprowadzona usługa. Bardzo dobry kontakt i cenna pomoc w pozytywnym załatwieniu sprawy.

Łukasz P
(Stodoły-Kolonie):
Witam !!! Firma Tax Consulting jest rzetelna i uczciwa. Zwrot otrzymałem po dwóch miesiącach od dnia wysłania dokumentów. Wszystko poszło sprawnie i bez żadnych problemów. Dobry kontakt z firma. POLECAM z czystym sumieniem !!!

Iza B
(Czerwionka-Leszczyny):
Profesjonalna oraz rzetelna Firma. Szybkie i skuteczne poprowadzenie sprawy. Polecam!

Ariel B
(Szczecin):
Profesjonalna osługa i stosunkowo krótki czas oczekiwania na zwrot. Serdecznie polecam.

Ludwik D
(Kobylnica):
Szybko bez problemów, pełen profesjonalizm. Zdecydowanie polecam.

Konrad R
(Radomsko):
Niesamowita rzetelność i szybkość transakcji !!! Firma godna polecenia!

Bartłomiej B
(Dubiecko):
Polecam gorąco. Nawet się nie zorientowałem kiedy zwrot podatku był już na moim koncie!! Naprawdę szybko i fachowo załatwione plus bezproblemowy kontakt na bieżąco. Jeszcze raz polecam!!

Justyna P
(Huta Gogołowska):
Firma godna polecenia, obsługa miła. Polecam.

Tomasz K
(Łagiewniki):
Polecam w 100%. Sprawna komunikacja, super obsługa klienta. Rzetelna firma z której śmiało i bez obaw można korzystać!!

Dominika J
(Toruń):
Tanio, szybko i bezpiecznie. Pierwszy raz się tutaj rozliczałam i na pewno będę robić to za każdym razem. Polecam!

Patryk Ż
(Suwałki):
Dziękuję za rozliczenie. Wszystko w porządku. Oceniam 9/10, gdyż nie jestem zadowolony z wysokości pobranej prowizji. Jest ona za wysoka w stosunku do małego zwrotu podatku. Mimo to POLECAM!

Krystyna S
(Pakość):
Bardzo gorąco polecam! :)

Patryk P
(Bydgoszcz):
Bardzo dobra firma. Na zwrot podatku czekałem około 2.5 mca. Wszystko sprawnie i bezproblemowo. Dobry kontakt telefoniczny i mailowy :) Polecam TAX Consulting wszystkim, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystam z usług :)

Jarosław F
(Sady):
Firma godna polecenia!

Michał K
(Zakliczyn):
Już drugi raz rozliczam się w tej Firmie i drugi raz jestem bardzo zadowolony!!! Polecam

Krzysztof G
(Radom):
Wszystko w porządku. Firma godna zaufania.

Piotr K
(Prusinowo):
2.5 miesiaca i sprawa załatwiona pozytywnie jak miała być. Polecam Tax Consulting.

Mariola J
(Jedlina-zdrój):
Bardzo profesjonalna firma. Jestem pod wrażeniem w jaki szybki sposób pomagają ludziom ze zwrotem podatku. Polecam serdecznie.

Artur M
(Poręba):
Bardzo profesjonalna firma, szybki i bezproblemowy kontakt droga elektroniczna. Jestem bardzo zadowolony z ich uslug i polecam innym.

Norbert K
(Mysłowice):
Tax Consulting jak najbardziej polecam, firma rzetelna, dobrze współpracująca z klientem. Zwrot otrzymałem wciągu 2 miesięcy naprawdę polecam tą firme, będę polecał wszystim którzy chcą odzyskać zwroty podatku. A co najważniejsze jest tanio.Prowizja pobierana po odzyskaniu zwrotu Polecam!!!

Michał S
(Rybnik):
Wszystko tak jak powinno być, z całą pewnością firma godna polecenia.

Natalia K
(Świnoujście):
Dziękuję, Jesteście wspaniali. Dostałam zwrot zgodnie z obietnicą zapisaną w mailu. Czas trwania całości nie był długi. A kwota jaką Państwo pobrali odpowiednia. Polecę Państwa swoim znajomym powracającym z Anglii Z wyrazami szacunku, N. K.

Karolina C
(Kobylany):
Jestem bardzo zadowolona. Na pieniądze czekałam niecałe 2 miesiące! Firma działa szybko i rzetelnie, wystarczy tylko kilka podpisów i nic nas nie obchodzi. Niska prowizja w porównaniu do innych firm zajmujących się rozliczeniami z zagranicznych krajów.

Kamil M
(Lublin):
Firma TAX Consulting budzi we mnie same pozytywne odczucia. Charakteryzuje ich rzetelność, odpowiedzi na wybrane pytania były natychmiastowe. Oczywiście z miłą chęcia skorzystałbym z usług tej firmy. Pozdrawiam

Dawid P
(Wadowice):
Bardzo,ale to bardzo polecam Tax Consulting. Odzyskali mój zwrot podatku z UK w niecałe 3 miesiące. Pełen profesionalizm i stały kontakt. Po prostu super. Szczerze polecam. Pozdrawiam. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Patryk M
(Żnin):
Czek dotarł szybciej niż się spodziewałem. Niecałe 2 miesiące! Realizacja czeku również ekspresowa.

Karolina D
(Wrocław):
Rewelacja! Na prawdę tania, fachowa obsługa, a zarazem bardzo szybka! Polecam wszystkim, którzy mieli jakiekolwiek problemy z odzyskaniem podatku, to biuro wam na pewno pomoże, tak jak mi!

Grażyna S
(Elk):
Dwa razy rozliczałam się przez tą firmę teraz czekałam tylko półtora miesiąca. Super szybka usługa gorąco POLECAM!

Slawomir G
(Pieszyce):
Tą firmę polecił mi kolega i nie żałuję. Szybkie załatwianie, pomyślne rozliczenia. W najbliższym czasie znowu skorzystam z tej firmy.

Rafał B
(Szydłowo):
Pełen profesjonalizm. Pieniążki na kącie po około miesiącu. Serdecznie polecam i zapewne skorzystam ponownie z usług

Krzysztof G
(Pilzno):
Szczerze polecam firmę TAX CONSULTING. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, atrakcyjna oferta cenowa, bardzo miły kontakt pozwalają mi z czystym sumieniem polecić tę firmę każdej osobie chcącej odzyskać swoje ciężko zarobione pieniądze.

Beata C
(Rzeszów):
Jak najbardziej pozytywnie oceniam ich usługi, cena też jest dość korzystna. Czek otrzymałam w niecałe półtora miesiąca po wysłaniu dokumentów. Polecam TAX Consulting

Radosław R
(Grupa):
100% POZYTYW! Tanio, szybko, solidnie.

Andrzej H
(Łańcut):
Wszystko w najlepszym porządku. Czek z UK dostałem po 2 m-cach oczekiwania. Są konkretni, szybko załatwiają sprawę i przede wszystkim tanio. Zero problemów, naprawdę polecam.

Aneta S
(Kazimierza Wielka):
Jestem w pełni zadowolona z usług TAX Consulting. Wybrałam was dlatego, że mieliście najkorzystniejsze ceny prowizji, a do tego w pełni profesjonalną obsługę. Serdecznie polecam każdemu.

Patrycja R
(Katowice):
Szybko, sprawnie i przede wszystkim bezproblemowo. Bardzo polecam i jeśli będę miała jeszcze okazję na pewno skorzystam z usług Tax Consulting :).

Michał K
(Kończyska ):
Z mojej strony ocena 10 na 10. Firma godna zaufania i rzetelna. Od momentu wpłaty pieniążków za usługę do momentu otrzymania czeku minęło 78 dni Więc bardzo szybko. POLECAM!!! Ja w przyszłym roku na pewno też skorzystam z usług TAX Consulting.

Magdalena O
(Augustów):
Z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy Tax Consulting.Zgłoszenie do powyższej firmy wysłałam na początku października i niecałe dwa miesiące czekałam na zwrot podatku. Firma bardzo rzetelna, idealny i miły kontakt i co najważniejsze opłaty w porównaniu z innymi firmami są po prostu symboliczne. Pozdrawiam serdecznie całą załogę Tax Consulting.

Przemysław S
(Dębica):
Super! Jestem bardzo zadowolony! Wszystko poszło sprawnie i bardzo profesjonalnie! Firma jest godna polecenia! Pozdrawiam i dziękuję.

Karolina H
(Ostrów Wielkopolski):
Wszystko poszło bardzo sprawnie, profesjonalnie i szybko! Wniosek wysłałam pod koniec października, a pieniądze są już na moim koncie (w dodatku więcej niż się spodziewałam!). Super kontakt! Naprawdę polecam!

Marcin J
(Bydgoszcz):
Super! Jestem w pełni zadowolony. Ekspresowa realizacja zlecenia, super kontakt, pełen profesjonalizm. Według mnie najlepsza oferta na rynku (jeśli chodzi o cenę) ale aż tak nie kopałem przy szukaniu firm, które zajmują się zwrotem podatku. Polecam!

Kinga C
(Kraków):
Jestem pozytywnie zaskoczona. Mialam obawy, aby skorzystać z firmy Tax Consulting ale okazało się, że się opłacało. Wszystko zostalo załatwione w przeciągu zaledwie 2 miesięcy! Ponadto dobra obsluga, odpowiadają na każdy email.

Damian P
(Szczecin):
Szybko, sprawnie i dokładnie... Polecam serdecznie!

Roman S
(Kęty):
Bardzo rzetelnie oceniam działalność firmy dwa lata z rzędu załatwiali mi zwrot podatku z UK. Są konkretni, szybko załatwiaja sprawę i przede wszystkim tanio. Zero problemów, naprawdę polecam. W skali 1-10 dałbym im 10.

Karol S
(Kraśnik):
Witam serdecznie! Chciałem napisać, że jestem bardzo zadowolony z prowadzonych usług przez firmę Tax Consulting. Na zwrot podatku czekałem zaledwie 2,5 miesiąca, doliczając do tego wcześniejszą przesyłkę z papierami, więc ku mojemu ździwieniu otrzymałem zwrot podatku w błyskawicznym czasie! Kontakt z obsługą klienta na najwyższym poziomie! :) Bardzo polecam tą firmę wszystkim którzy chcą się rozliczyć w szybkim czasie! Pozdrawiam serdecznie!!!!

Michał P
(Ostrowiec Św.):
W moim przypadku nie było najmniejszych problemów ze zwrotem - czek dotarł po 2 m-ch. Szczerze mogę polecić firmę TAX Consulting.

Leszek S
(Olsztyn):
Korzystałem z usług firmy TAX CONSULTING w kwestii zwrotu podatku zapłaconego w UK. Mogę powiedzieć tylko jedno: pełny profesjonalizm w obsłudze klienta, szybkie odpowiedzi na wątpliwości i pytania, niska prowizja i najważniejsze - czek z Anglii przyszedł po około 2 miesiącach, co uważam, że jest bardzo szybko, zważywszy na "zawrotne tempo" pracy tamtejszych urzędów. Szczerze polecam firmę TAX CONSULTING jako solidną i godną zaufania.

Magda W
(Piaski):
Współpraca (zwrot podatku) z Waszą firmą to czysta przyjemność. Szybko i profesjonalnie. Niska prowizja. Same plusy :) Jesteście firmą godną polecenia. W przyszłości na pewno będę korzystać tylko z Waszych usług. Dziękuję i pozdrawiam.

Tomasz S
(Rudka):
Witam! Pierwszy raz rozliczałem zwrot podatku z Anglii i mogę z czystym sumieniem powiedzieć że wybór firmy Tax Consulting okazał się strzałem w dziesiątkę, wszystko odbyło się szybko, profesjonalnie i tanio. Bardzo polecam wszystkim usługi tej firmy.

MACIEJ W
(Radzików):
Po raz pierwszy rozliczałem tego typu podatek, na firmę TAX CONSULTING trafiłem przypadkowo w internecie. Zdecydowałem się i to była bardzo trafna decyzja. Doskonały kontakt mailowy i telefoniczny - szybko, zrozumiale, rzetelnie. Wysłane dokumenty potwierdzone, szybka wysyłka do Wielkiej Brytanii. Otrzymana kwota zwrotu podatku zgodna z wstępnym wyliczeniem. Czek z Wielkiej Brytanii otrzymałem już po miesiącu. Dowiadywałem się w Banku w miejscu zamieszkania ( PEKAO SA) jak mogę zrealizować otrzymamy czek: 1. wcześniej trzeba założyć konto w tym Banku, które musi istnieć co najmniej 1/2 roku 2. okres na realizację czeku trwa około miesiąca 3. opłata ok. 35 zł. Zdecydowałem się na realizację czeku przez TAX CONSULTING To była druga dobra decyzja którą podjąłem w tej kwestii. Pieniądze na konto miałem przelane zgodnie z zawartą umową. Polecam tę firmę wszystkim, którzy rozliczają podatek z zagranicy. Są uczciwi, rzetelni, terminowi, kontaktowi. Ponownie się do nich zwrócę jeśli będę miał potrzebę rozliczenia. Maciej WAWER

Dorota W
(Ćmielów):
Super obsługa!

Wojciech F
(Szczecin):
Siema. Powiem krótko, są profesjonalni. Najpierw sami ogarneli moje kwity, potem pomogli jak minęły 3 miechy i nie było odp. Napisali pismo przypominające o mnie,a następnie bank stwierdził, że czek stracił ważność a było tylko 10 dni od daty wystawienia. Poszedłem do firmy i puścili mój czek przez bank z którym współpracują, 14 dni potem miałem kasę na koncie. Poleciłem ich znajomym i są zadowoleni.

Mariusz Ż
(Sosnowiec):
Bardzo dobry kontakt, szybko i solidnie. Jestem całkowicie zadowolony. Według mnie najtańsza usługa rozliczenia podatku na rynku polskim.

Błażej K
(Piechcin):
Super obsługa, zwrot podatku z UK dostałem po 2 m-cach oczekiwania, pełny profesjonalizm. Gorąco Polecam!!

Józef W
(Bochnia):
Wszystko w porządku, firma godna polecenia.

Sylwia G
(Stargard szczeciński):
Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Odpowiedzi na moje pytania dotyczące dokumentów i samego zwrotu podatku otrzymywałam praktycznie od razu. Formalności załatwiane bez problemów i bardzo sprawnie. Z pełną świadomością polecam to biuro osobom, które chcą rozliczyć się z podatku z Anglii.

Krzysztof F
(Ostrów):
Jestem bardzo zadowolony z usług firmy Tax Consulting. Dokumenty wysłałem w lutym a w listopadzie czek już był u mnie w domu. Teraz już mam pieniążki w ręku i jestem bardzo szczęśliwy. 100% POZYTYW. Polecam szczerze zwrot podatku z UK - szybko, sprawnie i bez ściemniania. W przyszłości na pewno jeszcze raz skorzystam z usług tej firmy. Dziękuję bardzo.

Daniel U
(Żabów):
Bardzo polecam firmę Tax Consulting jako firmę rozliczająca zwrot podatku z UK. Jest prężna i rzetelną firmą. Bardzo szybko i profesjonalnie załatwiła moja sprawę. Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Grzegorz
(Szczecin):
Zwrot podatku w miarę szybko, szkoda tylko ze realizacja czeku zajmuje się firma zewnętrzna aż z Poznania

Karolina S
(Warlubie):
Wszystko sprawnie:) Dziękuję za udaną transakcję :) Zwrot podatku z UK szybko i bezproblemowo:)) Dziękuję jeszcze raz:) Polecam :)

Krzysztof P
(Oleszyce):
Wszystko w jak najlepszym porządku, bardzo dobry i rzetelny kontakt. Krótki okres oczekiwania na zwrot podatku UK!!! Polecam gorąco!!!

Paulina S
(Wrocław):
Jestem bardzo mile zaskoczona jakością obsługi w tej firmie. 21.07 złożyłam wniosek o odzyskanie podatku i przesłałam dokumenty do firmy, a już 1.09 miałam czek! Spodziewałam się, że będzie to trwało o wiele dłużej. Błyskawicznie odpowiadają na mejle, prowizja najniższa jaką znalazłam. Nie wiem jak u nich z realizacją czeków, bo nie próbowałam, ale jeśli chodzi o odzyskiwanie podatku firma godna polecenia.

Andrzej T
(Pionki):
Jestem bardzo zadowolony z usług tej firmy. Po załatwieniu wszystkich formalności papiery do Anglii zostały wysłane natychmiast. Gdy już czek do mnie dotarł postanowiłem zrealizować go w tej firmie. Pieniądze miałem już około po 5 dniach. Polecam zwrot podatku z Anglii z TAX Consulting.

Paulina Z
(Sieciechowice):
Bardzo szybko dostałam czek zwrotny. Myślałam, iż będę musiała dłużej czekać, jak gro moich znajomych, ale myliłam się. Firma Wasza działa szybko i bez zarzutów. Należy się Wam aplauz na stojąco!! Pozdrawiam.

Tomek M
(Elbląg):
Serdecznie polecam TAX Consulting. Otrzymałem zwrot podatku z Anglii po 3 miesiącach tak jak było to przewidziane. Nie było żadnych problemów, bardzo rzetelna firma, którą z czystym sumieniem POLECAM. Dziękuję i Pozdrawiam.

Marek G
(Szczecin):
Jestem bardzo zadowolony nawet mile zaskoczony taką opieką przy załatwieniu mojej sprawy. Dziękuję i na pewno jeszcze skorzystam z waszych usług. Oczywiście polecę wasze usługi zwrotu podatku z zagranicy wszystkim swoim znajomym.

Sławek L
(Dębno):
Excellent job

Andrzej N
(Bielsk Podlaski):
Szybko ,solidnie ,tanio. 27.03.2010 firma wysłała dokumenty do Wielkiej Brytanii a 25.05.2010 miałem już czek. Zero stresu max satysfakcji.

Monika B
(Czechowice):
Ja polecam jak najbardziej.... miałam trochę kłopotów z odzyskaniem podatku z UK ale Pan pracujący w tej firmie mi naprawdę pomógł. Polecam :)

Konrad
(Wasko):
Jestem usatysfakcjonowany z waszej pracy. Będę polecał znajomym wasze usługi - zwrot podatku UK. Pozdrawiam

Krzysztof
(Kraków):
Świetny kontakt i czek po 2 miesiącach. Polecam!

Adam
(Police):
Czek ze zwrotem podatku otrzymałem bez problemu po 2 miesiącach. Polecam.

MASZ PYTANIE ?
Zadzwoń lub wypełnij ten formularz.
Odpowiemy bez zobowiązań!
Wysyłając tą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane pytanie. Pełna treść klauzuli.
Polityka prywatności


Kalkulator zwrotu podatku z UK
Formularz zgłoszeniowy UK