Strona główna  |  Program partnerski  |  PANEL KLIENTA  |  Kontakt       
Zwrot podatku UK, Anglia Zwrot podatku USA Zwrot podatku Irlandia Zwrot podatku - Infolinia
Raport: Dochody i podatki polskich studentów na programach
Work & Travel USA w latach 2009-2014

Poniższy raport opracowano na podstawie danych 8.618 klientów rozliczających swoje podatki z Work&Travel USA w firmie TAX Consulting. Raport obrazuje rzeczywiste (potwierdzone dokumentami) dochody osiągnę przez studentów wyjeżdżających na programy Work&Travel USA.
W stosunku do opracowania z ubiegłego roku, z zestawienia wyeliminowano informatyków odbywających praktyki zawodowe na wizie J-1 (ich udział znacznie zawyżał średnie).

1. Długość pobytu i ilość pracodawców

Uwagi do powyższych wykresów:

1. Średnia długość pobytu na programie Work&Travel USA wyniosła 117 dni. Ponad połowa uczestników przebywała w USA między 90 a 120 dni. 34% wyjeżdżających skorzystała z tzw. Grace Period (30 dniowy czas na zwiedzanie USA bez możliwości podjęcia pracy)

2. Blisko połowa uczestników programu Work&Travel USA pracowała równocześnie u dwóch lub więcej pracodawców.
2. Dochody polskich studentów na Work&Travel USA w latach 2009-2014
Uwagi do powyższego wykresu:

1. Ponad 80% uczestników Work&Travel USA osiągnęło podczas programu dochód w wysokości 2.500 - 10.000 USD.

2. Klienci TAX Consulting zarobili łącznie na programie Work&Travel USA kwotę 53.112.607 USD
3. Opodatkowanie zarobków i możliwość ich odzyskaniaStudenci pracujący na programie Work&Travel USA mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonywana była praca, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Amerykański fiskus potrąca następujące rodzaje podatku:

- Podatek federalny (federal tax) - Przeważnie jest to 10% dochodu. Stawka ta rośnie wraz z wysokością dochodów. Stosując różnego rodzaju odpisy podatkowe możliwe jest uzyskanie pełnego zwrotu tego podatku przy zarobkach nie przekraczających 13.950 USD (kwota na rok 2014).

- Podatek stanowy (state tax) - 1-10% dochodu. Podatku tego nie potrącają następujące stany: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Washington i Wyoming. Możliwość odzyskania zaliczek na podatek stanowy zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.

- Podatki lokalne (local tax) - 1-2% dochodów. Zaliczki na te podatki niestety nie podlegają zwrotowi.

Zdarza się, że pracodawcy potrącają też w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (Social Security tax (FICA) oraz Medicare tax). Ich zwrot przysługuje tylko studentom pracującym na podstawie wizy J-1, których promesa wizowa wystawiona została przez instytucję rządową USA - np. uczelnię. Zwrot ten nie przysługuje niestety uczestnikom programów Work&Travel.Dla uczestników Work&Travel USA firma TAX Consulting odzyskała podatki na łączną kwotę 6.443.518 USD

Najwyższy uzyskany w TAX Consulting zwrot podatku z Work&Travel USA wyniósł 9.866 USD


Rozpowszechnianie danych z raportu jest dozwolone jedynie z podaniem ich źródła.

Oblicz jaki zwrot przysługuje Tobie: Kalkulator zwrotu podatku z USA

>> Dowiedz się jak odzyskać podatek z USA <<
MASZ PYTANIE ?
Zadzwoń lub wypełnij ten formularz.
Odpowiemy bez zobowiązań!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych. Pełna teść klauzuli.


Kalkulator zwrotu podatku z USA

Formularz zgłoszeniowy USA