Strona główna  |  Opinie  |  Program partnerski  |  PANEL KLIENTA  |  Kontakt       
WYBIERZ KRAJ: Zwrot podatku UK, Anglia Zwrot podatku USA Zwrot podatku Irlandia
Kalkulator podatkowy UK

Zwrot podatku z UK

Zwrot podatku z UK         Wszystkie osoby pracujące w Anglii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

        Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma dochodów w UK nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać można pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco:

- rok 2015/2016 - zwolnione z podatku 10 600 GBP - zwrot możliwy do 05.04.2020
- rok 2014/2015 - zwolnione z podatku 10 000 GBP - zwrot możliwy do 05.04.2019
- rok 2013/2014 - zwolnione z podatku 9 440 GBP - zwrot możliwy do 05.04.2018
- rok 2012/2013 - zwolnione z podatku 8 105 GBP - zwrot możliwy do 05.04.2017
- rok 2011/2012 - zwolnione z podatku 7 475 GBP - zwrot możliwy do 05.04.2016

Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy - KALKULATOR PODATKOWY UK

UWAGA: Posiadamy brytyjski numer AFR – Agent Reference Number - dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy w pierwszej kolejności!

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku z UK

        Rok podatkowy w UK trwa od/do 5 kwietnia. O zwrot podatku z UK można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia roku podatkowego. Dokumenty podatkowe mozna wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie do nie podejmowania żadnej pracy na terenie Anglii do 5 kwietnia kolejnego roku.


Dokumenty potrzebne do odzyskania podatku z UK

- Dokument P45, P60, tzw. Statement of Earnings lub ostatni payslip od każdego pracodawcy
- Kserokopia dowodu osobistego


Procedura zwrotu podatku z UK

Krok 1: Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. W ciągu kilku minut, na adres e-mail, otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem przysługującego zwrotu podatku i naszej prowizji (jeśli chcesz te informacje otrzymać wcześniej to skorzystaj z KALKULATORA).

Krok 2: W potwierdzeniu zgłoszenia znajdziesz dalsze instrukcje oraz formularze podatkowe, które należy wydrukować, podpisać i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami przesłać do nas.

Krok 3: Po otrzymaniu dokumentów natychmiast wypełniamy deklaracje podatkowe (max. w ciągu 24h) i wysyłamy je do urzędu podatkowego w UK.

Krok 4: Zwrot powinien nadejść w ciągu 2-4 miesięcy. Po jego uzyskaniu dokonujemy przelewu na wskazane konto bankowe klienta (wypłata w PLN) z potrąceniem naszej prowizji.

UWAGA: Posiadamy brytyjski numer AFR – Agent Reference Number - dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy w pierwszej kolejności!

Forma zwrotu podatku z UK:

     Przelew wysłany przez TAX Consulting na wskazane konto w Polsce (wypłata w PLN).

Forma płatności prowizji:

     Nasza prowizja jest potrącana dopiero z przelewu uzyskanego zwrotu.

Rabaty dostępne przy rozliczeniach z UK:


     Aby uzyskać wybrany rabat należy podać jego kod podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Niżej wymienione rabaty nie łączą się (możesz użyć tylko jednego kodu).

Rabaty grupowe:
Aby uzyskać rabat grupowy organizator grupy musi podać w uwagach swojego zgłoszenia listę wszystkich osób z danej grupy. Każda osoba z grupy musi zaœ podać w uwagach swojego zgłoszenia nazwisko organizatora grupy. Ponadto wypełniając formularz należy podać w nim kod odpowiadający wielkości grupy a dokumenty wszystkich podanych osób musimy otrzymać w ciągu maksymalnie 10 dni.

Rabat 10% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (3-5 osób) - kod RAB10
Rabat 15% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (6-9 osób) - kod RAB15
Rabat 20% - gdy rozliczasz się u nas z grupą znajomych (ponad 10 osób) - kod RAB20

Pozostałe rabaty:

Rabat  5-10% - gdy podasz kod otrzymany od jednego z naszych partnerów

Rabat  5% - dla posiadaczy karty ISIC, EURO<26, GITc lub Planeta Młodych - kod KARTA
                         (do przesyłanych nam dokumentów musisz załączyć kopię aktualnej karty)

Rabat 10% - gdy rozliczasz się u nas kolejny raz - kod AGAIN
     (w chwili wypełniania zgłoszenia musisz mieć uregulowaną opłatę za wcześniejsze zgłoszenie)

    Zwrot podatku z UK - Cennik

1. W jakiej wysokości zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Przysługujący zwrot podatku z UK wyliczy nasz KALKULATOR PODATKOWY DLA UK


2. Czy potrzebne są oryginały P45/P60, czy wystarczy kserokopia?

Aby szybko uzyskać zwrot podatku, HM Revenue & Customs (urząd podatkowy w UK) wymaga oryginalnych dokumentów. Po zakończonym rozliczeniu oryginalne dokumenty są przeważnie odsyłane przez urząd bezpośrednio na Twój adres. W przypadku P45 otrzymanego w formie elektronicznej wydruk traktowany jest jak oryginał.


3. Nie otrzymałem dokumentu P45/P60. Co zrobić?

Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings). Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów jednak trwa ono przeważnie dłużej.


4. Czy do rozliczenia konieczna jest rejestracja w Home Office?

Do rozliczenia podatków rejestracja w Home Office nie jest konieczna.


5. Czy do rozliczenia konieczna jest posiadanie stałego numeru National Insurance?

Jeśli stały numer National Insurance został nadany to koniecznie musimy go znać. Jeśli jednak nigdy nie otrzymałaś/eś tego numeru to rozliczenie wypełniane jest z wykorzystaniem numeru tymczasowego (generowanego na podstawie daty urodzenia). Posiadanie stałego numeru National Insurance nie jest więc konieczne aby otrzymac zwrot podatku z UK.


6. Czy potrzebne mi będą rachunki za przelot, zakwaterowanie itp.?

Wszelkie rachunki są niepotrzebne. Nie mają one wpływu na przysługujący zwrot podatku z UK.


7. Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców?

Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo".


8. Czy można za Państwa pośrednictwem ubiegać się o zwrot z wcześniejszych lat?

Tak. W przypadku UK pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz.


9. O czym należy pamiętać podczas pobytu w UK?

Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą.

Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 5 kwietnia (koniec roku podatkowego w UK) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy.

Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres każdego pracodawcy.


10. Jaką pobieracie prowizję?

Nasza prowizja za zwrot podatku z UK wynosi 6,76% zwrotu brutto (min 34 GBP). Jeśli Twój pobyt obejmował kilka lat podatkowych to traktujemy je jako jeden zwrot, unikając w ten sposób pobierania prowizji za każdy rok osobno. Jeśli okaże się, że nie należy Ci się zwrot podatku to za złożenie deklaracji podatkowych nie pobierzemy żadnych opłat. Wszelkie opłaty z tytułu obsługi zwrotu ponosi biuro (w tym koszty korespondencji z urzędem, przelewu zwrotu na konto klienta w PLN oraz inkasa czeków).


11. Kiedy należy składać podania o zwrot podatku z UK?

Podania można składać przez cały rok. Najlepiej po 5 kwietnia (po zakończeniu roku podatkowego). Podanie można też złożyć zaraz o powrocie z UK jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK.


12. Czy za każdy rok podatkowy muszę wypełniać osobne zgłoszenie?

Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.
Osobnego zgłoszenie wymaga każdy wyjazd do UK.

Przykład:
Pierwszy wjazd do UK 01/05/2013 wyjazd 30/09/2013 następnie w roku następnym wjazd do UK 01/06/2014 wyjazd 30/09/2014. Do złożenia są dwie deklaracje osobno za rok podatkowy 2013/2014 oraz 2014/2015


Jeśli podczas jednego roku podatkowego pracowałeś w UK w dwóch różnych okresach to wymagana jest tylko jedna deklaracja.

Przykład:
Przyjazd i rozpoczęcie pracy 01/06/2014, zakończenie i opuszczenie UK w 15/08/2014. Następnie przyjazd ponownie do UK 05/11/2014, zakończenie pracy w 30/01/2015. Składamy jedną deklarację za rok podatkowy 2014/2015.


Również jeśli podczas jednokrotnego wyjazdu pracowałaś/eś na przełomie kilku lat podatkowych wymagana jest jedna deklaracja.

Przykład:
Wjazd do UK 01/02/2013 wyjazd 01/06/2014 to wszystkie lata podatkowe w tym przykładzie tj. rok podatkowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podlegają pod jedno zgłoszenie co za tym idzie obciążone są jedną prowizją.


13. Co to jest dokument P45?

P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy UK zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę)


14. Co to jest dokument P60?

P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W UK rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach.


15. Co to jest payslip?

Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą.


16. Co to jest Statement od earnings ?

Statement od earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym).Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60 i przyspieszyć zwrot podatku z UK.


Zapraszamy do bezpłatnego oszacowania przysługującego zwrotu podatku z UK.

W oszacowaniu tym znajdziesz również informację na temat naszej prowizji oraz dla porównania kwoty prowizji jakie pobiera nasza konkurencja.

Data przyjazdu do UK:
Data wyjazdu z UK:


Jeśli dodatkowo chcesz otrzymać to oszacowanie w formie e-maila to podaj nam swój adres.
Adres e-mail:


W celu rozpoczęcia procedury zwrotu podatku z UK, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Formularz składa się z 3 kroków, a jego wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Przed rozpoczęciem wypełniania przygotuj:
- swój numer National Insurance (o ile go posiadasz)
- adres zamieszkania podczas pobytu w UK
- dokładne dane wszystkich pracodawców
-numer konta bankowego w Polsce, na który chcesz otrzymać zwrot podatku.

>>Przejdź do formularza

Zwrot podatku z UK - Formularz zgłoszeniowy