FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zwrot podatku z Work & Travel USA - Krok 1 z 3

W celu rozpoczęcia procedury zwrotu podatku z USA zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Deklaracja podatkowa musi uwzględniać wszystkich pracodawców w danym roku. Formularz składa się z trzech kroków, a jego wypełnienie zajmuje około 10 minut.
Przed rozpoczęciem wypełniania przygotuj swój numer Social Security oraz dokładne dane wszystkich pracodawców.

UWAGA: dokonujemy rozliczeń tylko z dokumentów W-2 lub ostatnich payslipów. Jeśli masz dokument 1042-S lub 1099-MISC nie wypełniaj zgłoszenia.


Nie obawiaj się błędów gdyż wszystkie wprowadzone dane zostaną przez nas zweryfikowane na podstawie przesłanych dokumentów.


Dane personalne


Adres zamieszkania