FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zwrot podatku z Work & Travel USA - Krok 1 z 3

W celu rozpoczęcia procedury zwrotu podatku z USA za rok 2019 zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

UWAGA: W związku z czasowym ograniczeniem wyjazdów W&T nie oferujemy rozliczeń z USA za rok 2020 i 2021.) Przyjmowanie zgłoszeń za rok 2022 rozpoczniemy w połowie stycznia 2023 (po opublikowaniu przez urzędu aktualnych formularzy i tabel podatkowych).

Deklaracja podatkowa musi uwzględniać wszystkich pracodawców w danym roku. Formularz składa się z trzech kroków, a jego wypełnienie zajmuje około 10 minut.
Przed rozpoczęciem wypełniania przygotuj swój numer Social Security oraz dokładne dane wszystkich pracodawców.

UWAGA: dokonujemy rozliczeń tylko z dokumentów W-2 lub ostatnich payslipów. Jeśli masz dokument 1042-S lub 1099-MISC nie wypełniaj zgłoszenia.


Nie obawiaj się błędów gdyż wszystkie wprowadzone dane zostaną przez nas zweryfikowane na podstawie przesłanych dokumentów.


Dane personalne


Adres zamieszkania