KALKULATOR PODATKOWY - Zwrot podatku z USA

Zapraszamy do bezpłatnego oszacowania wysokości przysługującego zwrotu podatku za pracę w USA w roku 2019.

W związku z czasowym ograniczeniem wyjazdów W&T nie oferujemy rozliczeń z USA za rok 2020 i 2021.)
Kalkulacje za rok 2022 dostępne będą od połowy stycznia 2023 (po opublikowaniu przez urzędu aktualnych tabel podatkowych). Do tego czasu można wstępnie oszacować należny zwrot za 2022 wpisując dane jako za rok 2019.